Om Rydaholms Folkets Park

Historia

Det fanns dansbanor lite var stans på landsbygden runt Rydaholm i början på 1900-talet men avstånden var för långa för att ta sig dit till fots eller på cykel och man ansåg att bygden behövde en lokal samlingplats.
 
Det var av inititiv från stenhuggarna i Rydaholms granitbrott i Hjortsjö som folkparken kunde bli verklighet. Rydaholms folkets park började byggas 1930 och stod klar 1931.
Det var ofta lokala orkestrar som spelade upp till dans och arvoderna var små. Ibland spelade man grammofonmusik när kassan var skral. Varje lördag bjöds det upp till dans.
Under 30-talet växte träindustrin och det var träindustriarbetarna som kom att dominera folkparksarbetet eftersom denna yrkeskår blev den dominerande i samhället. I Rydaholm såg både stenarbetare och träindustriarbetare till att folkparken blev arbetarnas plats, där den låg lite utanför samhället.
Folkparken byggdes med den traditionella åttakatiga dansbanan, en severingslokal och hade från början ett utedass längst ner i inhägnadens ena hörna. En vanlig kväll i folkparken bjöd på vals, foxtrot, tango och slowfox, även en och annan polka dansades av bygdens ungdomar.
Kräftfest
Socialdemokraterna ordnade så tidigt som på 1940-talet kräftfest i Rydaholms folkets park i augusti månad. De flesta Rydaholmarna minns den årliga kräftfesten. Då var det fest! Ungdomar stod i långa köer för att få komma in på festligheterna. Det såldes lotter, man kunde tävla i pilkastning, snurra på chokladhjulet, dansa och såklart äta kräftor. Många orkestrar och dansband har spelat på Rydaholms kräftfest.
I början på 2000-talet tog man beslutet att lägga ner traditionen då besökarna blev färre och färre och parken hade svårt att få tillställningen att gå runt.
Under folkparkens glansperiod mellan 1940-1950 anordnades bussresor från Växjö och Värnamo till Rydaholms Folkets Park. På 60-talet började man hyra ut parken till privatpersoner som anordnade nya aktiviteter.
Under 70-talet började folkparkerna att förfalla och så även Rydaholms Folkets park. Man tog beslutet att rusta upp parken och påbörjade ett omfattande renoveringsarbete. Många samhällsbor bidrog med frivilliga arbetsinsatser eller bidrog med ekonomiska bidrag.
Parken var populär långt utanför Rydaholms gränser och den kallades Texas av alla.
Det är snart 90 år sedan stenhuggararbetarna i Hjortsjö tog initiativet till att bygga Rydaholms Folkets Park. Under dessa snart 90 år har tusentals människor dansat till musik på dansgolvet, många artister har stått på scenen, hundratals bröllop, dop, julfester och födelsedagar har firats.
Rydaholms Folkets Park är en del av Sveriges historia!